• BRIEF VAN DE VOORZITTER

 • Beste Zouaven-vrienden,

  Met deze brief willen ik jullie informeren over de gevolgen van de meest recente coronaregels. Het doet me pijn om namens het bestuur te moeten uitleggen dat we op dit moment geen supporters mogen ontvangen op ons sportcomplex, niet bij trainingen of wedstrijden, niet op zaterdag en niet op zondag. De impact die dit heeft is groot, en dan heb ik het nog niet eens over de gemiste inkomsten.

  Zelfs de meeste trouwe supporters mogen we niet ontvangen, ereleden, leden van verdiensten, bestuurders en al die andere vrijwilligers met een grote staat van dienst, we mogen niemand toelaten tot de wedstrijden. Voetballers die hun wedstrijd hebben gespeeld, dienen daarna direct het complex te verlaten. Jullie zullen begrijpen dat dit emotioneel ingrijpt op ons club- en saamhorigheidsgevoel, het voelt als onrecht, terwijl we ook allemaal begrijpen dat het een groter doel dient…

  De komende drie weken zal het ons complex dus verboden terrein zijn voor supporters. We hopen natuurlijk dat deze landelijke maatregel zijn gewenste effect zal hebben, want we zijn het allemaal eens dat onze gezondheid en de gezondheid van onze dierbaren het allerbelangrijkste is! Dat deze maatregelen nodig zijn is helaas een gegeven waar we ons als clubbestuur aan zullen moeten houden.

  De mensen die veld/terrein-dienst hebben krijgen tijdig informatie over de te verwachten bezoekers. De tegenstanders worden tijdig geïnformeerd over het aantal personen welke meekomen naar uitwedstijden, ook deze groep blijft tot een minimum beperkt.

  Op zondag zal er door radio Weeff (FM 103.9 of 105.8 of https://weeffradio.nl/live-popup/ ) verslag gedaan worden van de wedstrijd van ons vlaggenschip, we onderzoeken nog of we de wedstrijden door middel van streaming live kunnen uitzenden. We zullen jullie tijdig informeren als dit het geval is.

  We begrijpen dat dit bericht voor iedereen een enorme teleurstelling zal zijn, toch rekenen we op jullie begrip, alleen samen krijgen we het virus er onder!

  Namens het voltallige bestuur,
  Cees Deen_Algemeen voorzitter.

  Kijk voor de meest recente informatie op onze website: https://www.vvdezouaven.nl/updatecoronamaatregelen