• NIEUWE WEBSITE ONLINE

  • Zoals je ziet kijk je nu naar een nieuwe website. De oude website voldeed nog steeds maar in deze tijd van informatie en koppeling met sportlink hebben wij, na geluisterd te hebben naar de gebruiker, een nieuwe website gebouwd.

    Hierin kun je overzichtelijk de informatie vinden welke je wenst te zien en alle informatie vinden per team, overzichtelijk onder elkaar.
    Mocht je op- en aanmerkingen hebben over de informatie op de website of de website zelf dan kun je dit mailen aan renedevries@vvdezouaven.nl