• UITNODIGING JAARVERGADERING

  • Jaarvergadering 2022
     
    Graag nodigt het bestuur alle leden en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 4 juli om 20:00 uur in de kantine.