• Stage voor school

 • Stage lopen bij de Zouaven

  Bij v.v. de Zouaven zijn er voldoende mogelijkheden om een stage te lopen. Of het nu een maatschappelijke stage is, of een stage voor Sport en bewegen, een stage is mogelijk op ieder gewenst niveau. Deze stages bestaan uit : het begeleiden van trainingen tot het zelfstandig voor bereiden en geven van trainingen.

  Wat is hier voor nodig?

  Communicatie: Het is altijd belangrijk dat er open en tijdig wordt gecommuniceerd met alle betrokken personen, dit om ten allen tijden duidelijkheid te hebben in een situatie. Via de stagebegeleider (de " vaste"  trainer) of via de aangewezen stage coördinator binnen de vereniging kunnen de zaken worden afgestemd.

  Afspraken

  • Wat wordt / is de stage opdracht? Met de stage coördinator wordt binnen de vereniging gezocht naar de juiste stage. Welke activiteiten vallen hieronder en wanneer begint en eindigt de stage. Dit alles wordt afgestemd met de coördinator en de stage begeleider (trainer) van het team waar je stage gaat lopen.
  • Afspraak is afspraak, dus als je een stage aangaat kom je de gemaakte afspraken m.b.t. de trainingen na, communiceer je duidelijk met je stage begeleider (trainer).
  • Normen en waarden: deze staan bij de Zouaven hoog in het vaandel. Ongebruikelijke en brutaal taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Iedereen wordt op een gelijke manier behandelt en de stagiair gedraagt zich zoals dit hoort, is beleefd en voorkomt discussies. 

  De Zouaven hoopt op bovengenoemde manier hem/haar een prettige en leerzame stage te kunnen aanbieden en wenst hem / haar alvast veel plezier en succes met deze te volgen stage.

  Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met onze stage coördinator.
  Paul Groot - paulgroot@kpnmail.nl

  Zouaven is een erkend leerbedrijf.