• Contributie 2022-2023

    Categie     Jaarlijkse contributie   Kleding-fonds   Taakplicht   Borg ***
                       
  Veldvoetbal Senioren     € 176,00   € 18,00   € 50,00 * € 10,00
    1/2 lid     € 106,00   € 18,00   € 50,00 * € 5,00
    Onder 19 + 18   € 130,00   € 18,00   € 25,00 * € 5,00
    Onder 17 + 16   € 113,00   € 18,00   € 25,00 ** € 5,00
    Onder 15 + 14   € 107,00   € 18,00       € 5,00
    Onder 13 + 12   € 102,00   € 18,00       € 5,00
    Onder 11 +10   € 97,00   € 18,00       € 5,00
    Onder 9 + 8   € 90,00   € 18,00       € 5,00
    Onder 7   € 85,00   € 18,00       € 5,00
                       
    G-team     € 135,00   € 18,00       € 10,00
    G-team jeugd   € 64,00   € 18,00       € 5,00
    Walking Football   € 64,00            
                       
  Zaalvoetbal Senioren     € 125,00   € 18,00   zaaldienst **** € 10,00
    Onder  19-17-15-13   € 94,00   € 18,00   zaaldienst **** € 5,00
 • Jeugdleden spelend in selectie betalen jaarlijks € 45,00 extra.
  Onder 16/17 en Onder 18/19betalen jaarlijks € 9,00 voor Grote Club Actie loten

  *.        Is taakplicht volbracht, schuift bedrag door naar volgend seizoen.  Bij opzegging en voldaan wordt bedrag terugbetaald
  **       Geldt voor 1ste en 2de jaars Onder 17 (dus ook o16)
  ***.    De €  5 en € 10 staan borg voor de KNVB contributie afdracht, bij opzegging voor 1 mei van lopend seizoen wordt borg terugbetaald.
  ****.  Bij zaalvoetbal dient elk team de zaaldienst rooster te volgen en per team dit invulling te geven

  Jaarlijkse bijdrage van € 18,- voor kleding fonds is voor gebruik van wedstrijdkleding. Voor dit bedrag krijgt elke speler een Zouaven tenue: veld (shirt, broek); veld mini-pupillen (shirt, broek, kousen); zaal (shirt, broek, kousen)

  Voor senioren geldt een taakplicht, hiervoor wordt € 50,- in rekening gebracht. Bij voltooing van de taakplicht schuift het bedrag door naar het volgende seizoen.
  Als senioren NIET aan hun taakplicht hebben voldaan, wordt het volgende seizoen € 50,- in rekening gebracht.
  Voor o19, o18 en tweede jaars o17 geldt dezelfde taakplicht regeling, echter hier is de borg € 25,-
  Indien spelers van o19 naar de senioren doorschuiven wordt, bij voltooiing van de taakplicht, € 25 in rekening gebracht om tot de € 50,- komen.