• Contributie 2023-2024

   De contributie wordt alle jaren bepaald tijdens de Algemene Ledenvergadering voor het volgende seizoen.
                       
    Categie     Jaarlijkse contributie   Kleding-fonds   Taakplicht   Borg ***
                       
  Veldvoetbal Senioren     € 194,00   € 20,00   € 100,00 * € 10,00
    1/2 lid     € 117,00   € 20,00   € 100,00 * € 5,00
    Onder 19 + 18   € 143,00   € 20,00   € 50,00 * € 5,00
    Onder 17 + 16   € 124,00   € 20,00   € 50,00 ** € 5,00
    Onder 15 + 14   € 118,00   € 20,00       € 5,00
    Onder 13 + 12   € 112,00   € 20,00       € 5,00
    Onder 11 +10   € 107,00   € 20,00       € 5,00
    Onder 9 + 8   € 99,00   € 20,00       € 5,00
    Onder 7   € 94,00   € 20,00       € 5,00
                       
                       
    G-team jeugd   € 70,00   € 20,00       € 5,00
    Walking Football   € 70,00            
                       
  Zaalvoetbal Senioren     € 138,00   € 20,00   zaaldienst **** € 10,00
    Onder  19 + 17 + 15   € 103,00   € 20,00   zaaldienst **** € 5,00

   

 • Jeugdleden spelend in selectie betalen jaarlijks € 50,00 extra.
  Onder 16/17 en Onder 18/19 betalen jaarlijks € 9,00 voor Grote Club Actie loten
   
  *     Is taakplicht volbracht, schuift bedrag door naar volgend seizoen.  Bij opzegging en voldaan wordt bedrag terugbetaald
  **    Geldt voor 1ste en 2de jaars  Onder 17 (dus ook o16)
  ***   De €  5 en € 10 staan borg voor de KNVB contributie afdracht, bij opzegging voor 1 mei van lopend seizoen wordt borg terugbetaald.
  **** Bij zaalvoetbal dient elk team de zaaldienst rooster te volgen en per team dit invulling te geven
   
  Jaarlijkse bijdrage van € 20,- voor kleding fonds is voor gebruik van wedstrijdkleding.  Voor dit bedrag krijgt elke speler een  Zouaven tenue: veld (shirt, broek); veld mini-pupillen (shirt, broek, kousen);  zaal (shirt, broek, kousen)
   
  Voor senioren geldt een taakplicht, hiervoor wordt € 100,- in rekening gebracht.  Bij voltooing van de taakplicht schuift het bedrag door naar het volgende seizoen.
  Als senioren NIET aan hun taakplicht hebben voldaan, wordt het volgende seizoen € 100,- in rekening gebracht. 
  Voor o19, o18 o17 en o16 geldt dezelfde taakplicht regeling, echter hier is de borg € 50,-
  Indien spelers van o19 naar de senioren doorschuiven wordt, bij voltooiing van de taakplicht, € 50 in rekening gebracht om tot de € 100,- komen.